Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε φωτογραφίες και κείμενα αγνώστων κυρίως Καλλιτεχνών. Οι φωτογραφίες είναι παλιές.  που προέρχονται κυρίως από την δική μας συλλογή. Επιλλέγησαν με βάση το ιστορικό ή/και καλιτεχνικό τους ενδιαφέρον.