Αρχαιότητα

Έχει επανειλημμένως αναφερθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχαιότητα είναι ελάχιστα. Πριν το 2012 τα μόνα αρχαιολογικά μνημεία στην περιοχή, ήταν αυτά του αρχαίου Ζάρακα και ένα μικρό τμήμα 3-4 μέτρων αρχαίου δρόμου στη θέση Βούρβουρο.

Το 2012 εντοπίσθηκαν στη θεση Τζέρτζι, μερικες πέτρες που φαίνεται να ήταν η άση στροβιλιών. Από το βαθμό διάβρωσης λόγω καιρικών συνθηκών προκύπτει ότι έχουν λαξευτεί πολύ πριν της Βυζαντινής εποχής. Επίσης την ίδια χρονιά χρόνια εντοπίσθηκε και ένας λαξεμένος σε βράχο ληνός μεταγενέστερης εποχής στην ίδια περιοχή. Το 2014 καταγράφηκε μια σπηλιά στα Κλείσματα στη θέση Λογγαράκι.   Αυτή η σπηλιά ειχε ανακαλυφθεί πριν 60 περίπου όταν ένα μοσχάρι πάτησε στα χώματα που μέχρι τότε κάλυπταν την είσοδο της και αυτά υποχώρησαν με αποτέλεσμα το μοσχάρι να βρεθεί μεσα στη σπήλιά.  Όταν ανέσυραν το μοσχάρι βρήκαν και οστά ανθρωπίνου σκελετού.

Η ιστορία είχε ξεχαστεί μέχρι το καλοκαίρι του 2014 . Οι κάτοικοι διηγήθηκαν την ιστορία σε έναν Αρχαιολόγο ο οποίος την επισπεύτηκε.  Οι πρώτες ενδείξεις  είναι ότι πρόκειται για Μυκηναϊκό τάφο.

Είναι προφανές ότι χρειάζονται περεταίρω έρευνες .