Ο κειμενογράφος JCE είναι μία επέκταση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla!, που παρέχει ένα σύνολο εργαλείων συγγραφής που απλοποιούν την συγγραφή άρθρων. Με λίγα λόγια, παρέχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον επεξεργαστή κειμένου σας, προσαρμοσμένα όμως στις ιδιαιτερότητες ενός ιστοτόπου. Για παράδειγμα μπορείτε να γράψετε έντονο κείμενο χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζεται ότι το έντονο κείμενο γράφεται έτσι:  <strong>έντονο κείμενο</strong>.

 Η εργαλειοθήκη του κειμενογράφου JCE παρέχει πάνω από 50 εντολές και πρόσθετα, που αντιστοιχίζονται από πλήκτρα ή  λίστες με τα οποία μορφοποιείτε το κείμενό σας.

Με τον JCE μπορείτε:

  • Να μορφοποιείτε το κείμενο με πλήκτρα όπως Bold (έντονο), Underline υπογραμισμένο κ.λπ.
  • Να είσαγετε και να επεξεργαστείτε πίνακες.
  • Να αντιγράφετε κείμενο από το Word ή άλλους κειμενογράφους.
  • Να εισαγάγετε εύκολα εικόνες από τον φυλλομετρητή σας.
  • Να εισάγετε συνδέσεις δυναμικά.
  • Να κάνετε έλεγχο της ορθογραφίας σας.

 

χζψζχψζχψ

Create a List

χζψζχψ