Στο Περιβάλλον της Ρηχιάς περιλαμβάνονται τα Βουνά και τα Λαγγγάδια, οι Ρεματιές και οι Παραλίες, ο Ουρανός και η Θάλασσα, η Πανίδα και η Χλωρίδα και τα Φυσικά Φαινόμενα.