Έντομα

 

Ο σκοπός της σελίδας αυτής δεν είναι να μελετήσει τον τεράστιο κόσμο της Εντομολογίας.  Για αυτή την δουλειά απαιτούνται γνώσεις  που δεν διαθέτουμε. Υπάρεχουν βασικά τρεις κατηγορίες εντόμων.

Τα ωφέλιμα. Κυρίως οι μέλισσες.

Τα βλαβερά. Αυτά που καταστρέφουν την παραγωγή, και υπονομεύουν τα σπίτια (μυρμήγκια Τερμίτες)

Τα αδιάφορα. Πολύ γνωστά τα Τζιτζίκια

Τα παράσιτα των ανθρώπων και ζώων. (Ψύλλοι, Ψείρες, Κοριοί, τσιμπούρια κλπ

Εδώ θα παρουσιάσουμε μερικές φωτογραφίες από τα πλέον γνωστά και ορατά στον κοινό φωτογραφικό φακό.