Η περιοχή του Ζάρακος 

 

 Τα Πέριξ της Ρηχιάς περιλαμβάνουν την περιοχή του Ζάρακος ή Ζάρακα.

Ζάραξ ή Ζάρακας είναι η νοτιότερη περιοχή του Πάρνωνα. Έχει δε αποτελέσει κατά καιρούς ιδιαίτερο διοικητικό διαμέρισμα με αυτό το όνομα. Κατά την πρώτη τοπική αυτοδιοίκηση επί Καποδίστρια, ονομάστηκε Δήμος και περιλάμβανε τα χωριά κοινότητες. Τα ορεινά Κρεμαστή, Λαμπόκαμπο (Φρέγκρα), Κουπιά, Πιστάματα, Χάρακα, Γέρακα, τούς Οικισμούς  Λογκάρι ,Λιμάνι Γέρακα και Άγιο Ιωάννη Γέρακα, το ημιορεινό Άγιο Δημήτριο και το Παραλιακό Κυπαρίσσι

Έδρα του Δήμου ήταν η Ρηχιά αποτελούμενη από Πέντε οικισμούς. ( Μαγαζιά-Κέντρο, Μπελεσέικα, Λαβέικα-Σπιθέικα, Κουλουρέικα-Παρασκέικα  και Καραγανέικα. Αν και υπήρξαν διοικητικές αλλαγές που κατάργησαν τους Δήμους ο Ζάρακας παρέμεινε σαν έννοια. Κατά τηνδιοικητική αναδιοργάνωση γνωστή σαν Καποδίστριας 2 Ο Ζάρακας παρέμεινε Δήμος με έδρα και πάλι τη Ρηχιά. Αφαιρέθηκαν όμως τα χωριά Άγιος Δημήτριος και Κρεμαστή, πήγαν στο Δήμο Νιάτων και τα Κουπιά που πήγαν στο Δήμο Μολάων.

Μετά την τελευταία αναδιοργάνωση ολόκληρος ο αρχικός Δήμος Ζάρακος συμπεριελήφθη στον Καλλικράτιο Δήμο Μονεμβασίας.

Η περιοχή, λόγω του δύσβατου του εδάφους παρέμεινε απομονωμένη και η κουλτούρα που ανάπτυξε ήταν κοινή.   Δεν υπάρχουν διαφορές στα ήθη και έθιμα και επηρεάστηκαν το ίδιο από τον ίδιο Καράγιαλη.

Επομένως ότι περιγράφεται σε άλλα κεφάλαια ισχύει και εδώ.