Ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί η συντελεσθείσα αλλαγή σε μια περιοχή είναι να παρατηρήσεις το τοπίο ολοκληρωτικά από ένα υψηλό σημείο τις δύο ενδιαφερόμενες εποχές. Φωτογραφίες λοιπόν από τους γύρω ζυγούς.