Μιά πρωινή εκδρομή για απόλαυση της Ανατολής το 1968

Μία άλλη εκδρομή Γιά  απόλαυση της Δύσης από το Πουρναράκι 2011