Η Ρηχιά ως γνωστό είναι περιοχή άνυδρη. Για την υδροδότηση της χρησιμοποιείτο το νερό της βροχής που συγκεντρωνότανε σε ειδικές δεξαμενές, τις στέρνες. Παρά όλα αυτά η βλάστηση στο λεκανοπέδιο είναι εντυπωσιακή. Προφανώς η σύσταση του εδάφους είναι τέτοια που σε κάποιο βάθος να συγκρατεί την υγρασία. Το αποτέλεσμα πάντως είναι να ευδοκιμούν δέντρα που υποτίθεται ότι χρειάζονται νερό όπως οι καρυδιές.

Η χλωρίδα της Ρηχιάς, όπως όλες οι χλωρίδες, αποτελείται από

  1. Δέντρα.
  2. Θάμνους
  3. Αγριολούλουδα