Όλοι οι ζυγοί της Ρηχιάς είναι καλυμμένοι με θάμνους. Μερικοί από αυτούς τους θάμνους αναπτύσσονται σε μικρά δεντράκια, όπως οι κουμαριές, τα σκοίνα, τα σφαρλάκτια και πολλά άλλα.  Στους θάμνους επίσης έχουμε Τα θυμάρια, τα ρείκια. τις αφάνες, και πολλά, πολλά, πολλά άλλα.