1. Μ. Γιαννιού – Παπαφράγκου «Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» 2003
  2. Λάββα Ρίβα «ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» Διδακτορική Διατριβή 2009
  3. Μπέλεσης Γ.Χ. « ΡΗΧΙΑ» 2011
  4. Μπέλεσης Γ.Χ. «ΣΤΑ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΧΙΩΤΗ»
  5. Ρουμελιώτης Παν. «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΖΑΡΑΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ» 
  6. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(Ι)Α-MALVASIA 2008
  7. Παν. Θ.Γεωργακόπουλος.  ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΦΡΙΤΖΗΛΑΣ. Ο ΤΥΦΛΌΣ ΠΟΙΗΤΗΣ.  ΑΘΗΝΑΙ  1994