Τις εργασίες θα τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που έχουν σχέση με την παραγωγή κυρίων προϊόντων διατροφής, και τις εργασίες γενικής φύσεως. Οι εργασίες παραγωγής προϊόντων περιγράφονται στα σχετικά κεφάλαια

Ο Αργαλειός

Η κυριότερη  απασχόληση των γυναικών, πέρα από τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες,  ήταν η υφαντική. Οι Ρηχιώτισσες  μάλιστα είχαν αναπτύξει αυτήν την τέχνη με αποτέλεσμα την δημιουργία πραγματικών εργων τέχνης, τόσο στην υφαντική όσο και στο κέντημα. Δημιουργήματα αυτού του καλλιτεχνικού ταλέντου υπάρχουν στο Λαογραφικό Μουσείο Ρηχιάς. Να το επισκεφτείτε.