Το άλεσμα του σταριού γινόταν στους ανεμόμυλους. Οι ανεμόμυλοι είναι ακριβώς αυτό. Μύλοι που κινούσε ο άνεμος. ήταν κυκλικοί πύργοι, χτισμένοι σε βουνοκορφές.  Μέχρι την δεκαετία του 30 στην Ρηχιά υπήρχαν τέσσερεις τέτοιοι μύλοι. Δύο στο Πουρναράκι, ένας στον Πούλο και ένας στο μονοδέντρι.      Το 1929 εγκαταστάθηκε στη Ρηχιά πετρελαιοκίνητη αλευρομηχανή, η οποία αχρήστευσε λίγο πολύ τους ανεμόμυλους. Σήμερα οι μύλοι αυτοί Στέκονται εκεί ψηλά έρημοι λεηλατημένοι από κάθε μηχανισμό και εξάρτημα, αντιστεκόμενοι στον καιρό με μόνη συντροφιά τα γίδια που βόσκουν στην περιοχή, η δε αλευρομηχανή έχει μετατραπεί σε κατοικία. Το μόνο αναμνηστικό είναι οι μυλόπετρες στην αυλή. Την πήρε και αυτή ο Καράγιαλλης.

Για το άλεσμα των σιτηρών εξακολουθεί να λειτουργεί μια πετρελαιοκίνητη αλεστική μηχανή στο Γέρακα, η οποία πνέει τα λοίσθια.